Látnivalók és élmények idegenvezetéssel
Kérdése van?
+39 328 7217096

Galileo Galilei

Galileo Galilei Pisa és Firenze között

Susztermans: Galilei portréja1564 február 15-én született Galileo Galilei, az egyik legzseniálisabb matematikus, fizikus, csillagász és filozófus a tudományok történetében. Rengeteg felfedezés fűződik a nevéhez, de a legfontosabb ötlete a tudományos megfigyelésen és kísérletezésen alapuló kutatás alkalmazása volt, mind a mai napig ezt az elvet követik a világ tudósai. Galilei figyelte meg elsőként a távcső segítségével a világegyetem titkait, a napfoltokat, a hold krátereit, a Jupiter holdjait, s megpbálta tudományos módszerekkel bebizonyítani a lengyel csillagász, Kopernikusz intuicíóját, amely szerint a naprendszer központja a Nap, s a Föld is a Nap körül kering.

Toszkánában két városhoz kötődik az élete, Pisához és Firenzéhez. Pisában látta meg a napvilágot, ott van az emléktábla a szülőházának a falán, s az első kísérleteit is itt végezte. A legenda szerint mindössze tizenhét éves korában egy mise közben a pisai Dóm bronzcsillárjának a mozgását figyelve jött rá az ingamozgás néhány törvényszerűségére, s a Dómtól nem messzi a pisai Ferde Torony tetejéről dobálta le a különböző tömegű golyókat is, hogy a szabadesés törvényeit tanulmányozza. Pisai Ferde ToronyA pisai egyetemen tanított egy darabig, de nem túl sok sikerrel. Hiszen amilyen zseniális tudós volt, annyira nehéz, elviselhetetlen természetű ember, képtelen volt békésen együtt élni a kollégáival, s a taníványok körében sem volt túlságosan népszerű, úgyhogy hamarosan el is távozik a városból és Pádovába költözik, ahol saját bevallása szerint életének a legtermékenyebb 18 évét tölti, itt veti bele magát a csillagászati tanulmányokba.

 

Talán a legtöbbet idézett esemény az életében 1633-ban következik be, amikor Rómában az inkvizíció elé került. Eretnekség vádjával illetik, s hogy elkerülje a súlyos büntetést, az idős és beteg Galilei inkább visszavonja a Napközpontú világképre vonatkozó tanait. Végül is „csak” börtönbüntetésre ítélik, amelyet az enyhébb háziőrizetre változtatnak a Medici család közbenjárására. Egy soha meg nem erősített anekdota szerint a tudós amint elhagyta a bíróság épületét a következő mondatot mormolta volna önmaga bátorítására: „Eppur si muove” (És mégis mozog a föld).

Galilei első sírhelyeMegengedik neki, hogy visszahúzódjon egy firenzei dombon levő villába, ahol házi őrizetben tölti, szinte teljesen vakon az életéből hátralevő éveket. Nem véletlenül esett a választása erre a helyre, hiszen egy közeli kolostorban apácáskodott kedvenc lánya, Maria Celeste nővér. A több mint 120 levélből, amelyet az apa és a lánya 1623 és 1634 között váltottak, rengeteg értékes információval rendelkezünk a mindennapjaikra vonatkozóan.

Maria Celeste mindössze 34 évesen, 1634-ben meghalt, s ez egy soha be nem gyógyuló seb maradt Galilei életében. Az utódok számára is világos volt milyen szoros kötelék fűzte őket össze, s éppen ezért együtt nyugszanak a firenzei Szent Kereszt templomban, apa és lánya a halálukban is közel maradtak egymáshoz.

Maga Galilei 1642-ben távozott az élők sorából, s még a halála után is tartottak tőle az ellenlábasai. Egy picike, rejtett kápolnában temették őt el a firenzei Szent Kereszt templomban, s hosszú évek elteltével, a tanítványai közbenjárására sikerült az 1730-as években egy méltó sírt emelni a tiszteletére. A katolikus egyház csak 1992-ben rehabilitálta és mentette fel Galileit az eretnekség vádja alól, több mint 300 évvel a halála után.

Galileo

Firenze

Szent Kereszt templom

Oszd meg másokkal is:

2018. © firenze-latnivalok.hu ● Idegenvezetés Firenzében, Toszkánában ● Minden jog fenntartva!