Látnivalók és élmények idegenvezetéssel
Kérdése van?
+39 328 7217096

Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Firenzei látnivalók weboldal üzemeltető Legény Éva, Hivatalos idegenvezető, Egyéni vállalkozó (székhelye: 50126 Firenze, Piazza Francia 8., Adószám: 0634 2080485 ; email elérhetőség: info@firenze-latnivalok.hu, telefonszám: (+39) 328 7217096; továbbiakban: Szolgáltató) és Legény Éva Egyéni Vállalkozó által a Firenzei látnivalók weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus információsi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a firenze-latnivalok.hu domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A www.firenze-latnivalok.hu weboldal Legény Éva hivatalos firenzei idegenvezető partnerei, az érdeklődők, a nagyközönség számára nyújt általános és turisztikai információkat a különböző olaszországi, toszkánai és ezen belül firenzei turisztikai, történelmi meglátogatni valók, a kapcsolódó mindenki számára igénybe vehető idegenvezetői szolgáltatás tekintetében.

1.3. A www.firenze-latnivalok.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Firenzei látnivalók weboldal üzemeltetését Legény Éva, egyéni vállalkozó végzi.

Székhely: 50126 Firenze, Piazza Francia 8.
Idegenvezetői engedélyszám: 451, kiadta Firenze Önkormányzata
Adószám: 0634 2080485
Telefonszám: (+39) 328 7217096
Email: info@firenze-latnivalok.hu

2. Információkérés, üzenetküldés a weboldal segítségével

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal kapcsolat menüpontja kapcsolati űrlap segítségével egy-egy turisztikai destináció vonatkozásában, vagy általánosságban kérdéseket, üzeneteket állítsanak össze és a weboldal segítségével az üzenetet eljuttassák az üzemeltetőnek..

2.2. A beérkezett üzeneteket a szolgáltató haladéktalanul feldolgozza, pontosítás végett felveszi az üzenetküldővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért információt eljuttatja a felhasználónak.

3.3. Mindent megteszünk a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de a szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az üzenet postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Ajánlatkérés a weboldalon

3.1 A weboldal látogatóinak az ajánlatkérés menüpontban van lehetősége Firenzei, Firenze környéki, vagy Toskánai turisztikai programra, idegenvezetésre ajánlatot kérni, ahol meg kell adni az ajánlatkérő nevét, kontaktadatait, illetve a tervezett turisztikai program paramétereit.

3.2.A beérkezett ajánlatkéréseket haladéktalanul feldolgozzuk, pontosítás végett felveszük az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a legyártandó termék tekintetében pontos ajánlatot küldünk az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

3.3 Mindent megteszünk a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállalunk felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

4. Szerzői jogok

4.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

4.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

4.3 Abban az esetben, ha a Firenze látnivalói weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel elérhetőségeinken!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

5. Egyebek

5.1 A www.firenze-latnivalok.hu weboldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.firenze-latnivalok.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a www.firenze-latnivalok.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.firenze-latnivalok.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 A www.firenze-latnivalok.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói, vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a www.firenze-latnivalok.hu weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igény bevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatkezelési tájékoztatójában leírtaknak megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

5.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a  Firenzei Törvényszék joghatóságát kötik ki.

5.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Firenze, 2018. Július 15.
Legény Éva

2018. © firenze-latnivalok.hu ● Idegenvezetés Firenzében, Toszkánában ● Minden jog fenntartva!